Projektet St Olav Österbotten

 

Sedan år 2019 pågår utvecklandet av Österbottens pilgrimsvandringsled St Olav Ostrobothnia, som löper mellan Karleby i norr till Kristinestad i söder. Leden utgörs av en ca 500 km sträcka genom Österbotten, indelad i 21 dagsetapper.

Utvecklingsarbetet med den österbottniska pilgrimsvandringsleden har gjorts inom projektet St Olav Österbotten, vars syfte har varit att skapa en europeisk kulturrutt och pilgrimsvandringsled till Österbotten. Målsättningen har varit att knyta samman den österbottniska leden med den norsk-svenska St Olavsleden, med slutmål i Trondheim. Därigenom blir leden en del av den nordligaste kulturrutten som är certifierad av Europarådet.

Vår avsikt är att ansöka om certifiering under år 2023, både som europeisk kulturrutt och St Olavsled. Certifieringen av rutten ser vi som en fantastisk möjlighet för hela Österbotten att bli en del av Europas nätverk av kulturrutter. Den skapar synlighet för hela landskapet och placerar oss på Europas karta. Den ger möjligheter för organisationer, företag, föreningar och kommuner att utveckla och marknadsföra service, tjänster och produkter till lokala, regionala, nationella och internationella vandrare och besökare.

Länk till Europarådets certifierade kulturrutter: https://www.coe.int/en/web/cultural-routes.

St Olav Österbotten-projektet har erhållit finansiering via Aktion Österbotten och Undervisnings- och kulturministeriet, samt från Svenska Kulturfonden och Harry Schaumans stiftelse. Som projektägare fungerar Kvarnen samkommun i Kronoby och som delgenomförare KulturÖsterbotten och Ab Kristinestads Näringslivscentral.

 

Projektgruppens kontaktpersoner:
Carola Wiik, projektchef, Kvarnen samkommun
Martin Näse, ruttplanering, Kvarnen samkommun
Heidi Hummelstedt, historiska bevisningen, natur- och kulturminnen, KulturÖsterbotten

Referensgruppen består dessutom av följande medlemmmar:
Angelique Irjala, Ab Kristinestads näringslivscentral
Åsa Blomstedt, KulturÖsterbotten
Ann-Sofi Backgren, Kvarkenrådet och Landsbygdsverket
Annina Ylikoski, Österbottens förbund
Lilian Petterson-Smeds, Oravais historiska förening

Projektfakta:
• Projektägare: Kvarnen Samkommun
• Delgenomförare: KulturÖsterbotten och Kristinestads Näringslivscentral Ab
• Projektområde: Österbotten (Kristinestad-Karleby)
• Projekttid: projektstart år 2019. Projektet är pågående.

Finansiering:
• Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU); Leader
• Svenska kulturfonden
• Harry Schaumans stiftelse
• Undervisnings- och kulturministeriet
• Budget ca 250.000 €

 

The pilot project St Olav Ways

 

The route of St Olav ways is a Nordic pilgrimage hiking route certified by the Council of Europe (www.coe.intl) through ACSOW Association in Norway.  St Olav Way consists of different pilgrimage hiking routes in Finland, Sweden and Norway.

The pilot project St Olav Pathway joins the project partners Kvarnen samkommun (Kvarnen joint municipality) administering St Olav Ostrobothnia in Finland and Selånger församling (Selånger parish) administering St Olavsleden in Sweden with the overall objective of cross-border networking and collaboration.  Furthermore, the objective is to make plans for cross-border co-working methods, organization structures, task management, financing, joint development, sustainability and quality certifications systems possible to implement into these cultural routes. This with the aim of forming a development strategy and joint large scale project with partners and possible stakeholders such as municipalities, associations, organizations and MSMEs discovered through this project. The objective of this project is also to carry out a historical survey deepening our knowledge and understanding about our joint cultural and historical heritage in St Olav as well as a

survey of methods and strategy for how to implement the democratic values stated by Council of Europe into St Olavsleden and St Olav Ostrobothnia.

Council of Europe certification rules states continuous development as a certification criterium. The project results support the certification criteria in every sense. The results will be used by the project partners as well as stakeholders such as collaborative partners, municipalities, associations, parishes and MSMEs. The project results strengthen the joint brand of St Olav and the geographical area locally, regionally, nationally, and internationally.