Värdekompass

Klicka på bilden för en större version med text.

”Regler” för pilgrimen

Att tänka på när man rör sig längs leden 

 

I Europa finns pilgrimsleder som årligen besöks av stora mängder vandrare. Belastningen på både omgivningen och lokalbefolkningen kan ställvis bli stor.

St Olav Ostrobothnia i Finland kommer inte att dra till sig lika stora massor av vandrare, belastningen är därför mindre. Men några saker kan ändå gälla som ”regler för pilgrimen” – både på större allmänna vägar och på mindre, privata (s.k. enskilda) vägar och leder:

  1. Allemansrätten (se länk). Den finländska allemansrätten är grunden för att röra sig ute i naturen. Den klargör vad du får göra och vad du inte får göra.
  2. Mindre, enskilda vägar. Allemansrätten tillåter vandrare och cyklister att färdas också på mindre, enskilda vägar och leder. Men om en sådan väg passerar nära privat bebyggelse, ska man iaktta särskild hänsyn (undvika störande beteende, lämna något efter sig o.s.v.). 
  3. Skogsområde intill väg. Alla skogar har sina ägare, som vårdar egendomen. Men vandraren har rätt att röra sig också i skogsområdet, när det sker på ett ansvarsfullt sätt och inte i närheten av bostadsmark.
  4. Nedskräpning. Längs en större väg, liksom längs en mindre: lämna inga andra spår än fotspår efter dig! Tänk på förhand igenom hur du hanterar t.ex. papper, plast eller annat avfall. Nedbrytbart toalettpapper kan ”i nödfall” efter uträttat behov döljas t.ex. under lite upplyft mossa eller en sten. Undvik att medverka till att det uppstår inofficiella utedass i skogen!
  5. Rast, matlagning, eld. Använd gärna anlagda rastplatser där det finns sådana. Du kan rasta också intill en väg eller led, men kom ihåg: du får inte får göra upp öppen eld! Under tider av risk för skogsbrand, var särskilt aktsam också vid rökning eller med annan möjlig riskfaktor.

Och sist men inte minst…

Hänsyn och ansvar. Tänk på andra, som kommer efter dig! De ska också få känna likadana positiva känslor av friluftsliv och välmående natur som du kanske känt längs pilgrimsleden.

 

God väg *** Buen Camino *** Bon chemin *** Have a good walk *** Hyvää matkaa

Plan för märkning

Regler för pilgrimen